Intrebare: Sunt cuprinse elementele salariale precum sporurile, premiile si orele suplimentare in calculul bazei de impozitare a veniturilor din salarii sau asimilate salariilor? Raspuns ANAF publicat la data de: 1 aprilie 2008 Conform prevederilor art. 55 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt considerate venituri din salarii ...
Sporuri cuvenite de la 1 august 2018: ... Noile prevederi stabilesc faptul ca prestatia sociala se acorda automat, dupa obtinerea certificatului de incadrare in grad de handicap, nemaifiind necesara depunerea unei cereri, asa cum prevedea varianta veche a legii.