Isikhundla sobulili yisikhundla somzimba abantu abasisebenzisela ukuya ocansini noma eminye imisebenzi yezocansi.Izenzo zocansi zivame ukuchazwa yizikhundla abahlanganyeli abazithathayo ukuze benze lezo zenzo. Yize ukuya ocansini ngokuvamile kubandakanya ukungena emzimbeni womunye umuntu ngomunye, izikhundla zocansi zivame ukubandakanya ezocansi zokungena noma ezingangeni.
Kukhona imiqondo emibili eyisisekelo. Sabefundisi - kuyini? Kusukela esikoleni Ngiyakhumbula ukuthi Kwaba khona futhi nesikhamo matriarchy, nokuthi yini kusho kushintshana ukuphakama ezinye phezu kwabanye - amadoda phezu kwabesifazane, futhi okuphambene nalokho.